آخرین مقالات و مطالب دانشجویان

تاریخ اموزش و پرورش (مجموعه تحقیقات گروه ۵ پردیس شهید بهشتی)

نام فایل آپلودی : ائین یهود و تعلیم و تربیت  آدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/up2/1418719137.ppt نام فایل آپلودی : ۷A7A~1.PPT آدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/up2/1418681903.ppt نام فایل آپلودی : ۷E8B~1.PPT آدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/up2/1418692438.ppt نام فایل آپلودی : ۱۳A0~1.PPT آدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/up2/1418691245.ppt نام فایل آپلودی : ۱۸E7~1.PPT […]

تاریخ اموزش و پرورش (مجموعه تحقیقات دانشجویان دانشگاه فرهنگیان مشهد گروه ۷ )

نام فایل آپلودی : مدارس  قبل وبعدازنظامیه.pptx آدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/up2/1418454782.pptx نام فایل آپلودی : ا نجوم در اسلام.pptx آدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/up2/1418400308.pptx نام فایل آپلودی : دانشگاه جندی شاپور .pptx آدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/up2/1418429876.pptx نام فایل آپلودی : تاریخ علم پزشکی در ایران pptx آدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/up2/1418457004.pptx […]

تاریخ اموزش و پرورش تحقیقات دانشجویان دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید بهشتی مشهد

نام فایل آپلودی : آیین یهودفریورفیضی.pptx آدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/up2/1418409711.pptx نام فایل آپلودی : سیر زبان شناسی  در تمدن اسلامی .pptx آدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/up2/1418350571.pptx نام فایل آپلودی : آموزش و پرورش در عهد قاجار pptx آدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/up     نام فایل آپلودی : تاریخ پزشکی در […]

نمره میان ترم تاریخ تحلیلی

    نمرات میان ترم تاریخ تحلیلی صدر اسلام گروه ۱۱۰   فاطمه خیامی  = ۴٫۷۵ آسیه خاتونی مقدم = ۳٫۷۵ هایده مخدوم   = ۴٫۷۵ مرضیه چاچ = ۵٫۵ صدیقه میری = ۵٫۵ مرضیه یزدی = ۴٫۷۵ طاهره کیوانی  = ۴٫۷۵ منصوره قویدل  = ۴٫۷۵ مریم  روشندل   = ۵٫۵ طیبه […]

نهضت ترجمه در تمدن اسلامی

این مطلب  توسط دانشجویان دانشگاه فرهنگیان دبیرخانی و خوشه بست تدوین شده است برای دریافت فایل کامل بر روی ادرسذیل  کلیک نمایید . نام فایل آپلودی : نهضت ترجمه ، خوشه بشت – دبیر خانی.ppt آدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/up2/1417931182.ppt

طب اسلامی ” تاثیرات متقابل اسلام و ایران “تاریخ ایران عصر صفوی” تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی “جایگاه علم و دانش در اسلام

این مطلب توسط دانشجوی دانشگاه فرهنگیان  پردیس شهید بهشتی مشهد  . خانم لیلا علی نیا و ………تدوین شده است برای دریافت فایل بر روی آدرس ذیل کلیک نمایید. نام فایل آپلودی : طب اسلامی علی نیا.pptx آدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/up2/1416657784.pptx نام فایل آپلودی : پاورتاثیرات متقابل اسلام وایران.pptx آدرس […]

اشعار محتشم کاشانی

با تسلیت ایام شهادت امام حسین  (ع) سید الشهداء متن اشعار محتشم کاشانی در مورد امام حسین (ع) ارائه می گردد .   متن کامل شعر محتشم کاشانی :باز این چه شورش است که در خلق عالم است   باز این چه شورش است که در خلق عالم است   […]

پیدایش بت پرستی در عصر جاهلیت

  این مطلب توسط دانشجوی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید بهشتی مشهد  خانم زهرا سر پوشان  تدوین شده است .برای دریافت در یافت فایل بر روی ادرس ذیل کلیک نمایید. نام فایل آپلودی : پیدایش بت پرستی در عصر جاهلیت ۲٫pptx آدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/up2/1414935239.pptx