آخرین مقالات و مطالب دانشجویان

غزوات پیامبر (ص)،غزوه فتح مکه

این دو پاور پوینت توسط دانشجویان دانشگاه فرهنگیان مشهد پردیس  خانم ها :هایده مخدوم و معصومه نادی تدوین شده است  برای دریافت برروی ادرس ذیل کلیک نمایید. نام فایل آپلودی : غزوه قتح مکه.pptx آدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/up2/1428095833.pptx نام فایل آپلودی : عنوان.pptx آدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/up2/1428070749.pptx نام فایل […]

تحقیقات تاریخ اسلام دانشجویان دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید بهشتی مشهد

این مطالب توسط دانشجویان دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید بهشتی مشهد تدوین شده است ۱- خانم مرضیه یزدی / بعثت پیامبر (ص)   نام فایل آپلودی : Important events of prophet Mohammad\’s life – PPT (NourDownload.com).pptx آدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/up2/1427964717.pptx نام فایل آپلودی :  هجرت به حبشه و هجرت به […]

مجموعه تحقیقات درس تاریخ اموزش و پرورش اسلام و ایران گروه ۸

نام فایل آپلودی : انقلاب مشروطیت و تاثیرات ان بر اموزش وپرورش – حامد وسعید یوسفی.pptx آدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/up2/1419660674.pptx نام فایل آپلودی : آئین بودا – محمد جواد نگهبان و محمد نور محمدی.ppt آدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/up2/1419634274.ppt نام فایل آپلودی : پزشکی در اسلام – رضا ناطق […]

کارورزی ” پژوهش روایی” و “مسئله شناسی در پژوهش “

این فایل  از مجموعه کارگاه آموزشی  کارورزی  استاد محترم  خانم دکتر احمدی  از استادان دانشگاه فرهنگیان سازمان مرکزی نام فایل آپلودی : narative-student.pptx آدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/up2/1419681749.pptx نام فایل آپلودی : situation study.pptx آدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/up2/1419638644.pptx  

تاریخ اموزش و پرورش (مجموعه تحقیقات گروه ۵ پردیس شهید بهشتی)

نام فایل آپلودی : ائین یهود و تعلیم و تربیت  آدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/up2/1418719137.ppt نام فایل آپلودی : ۷A7A~1.PPT آدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/up2/1418681903.ppt نام فایل آپلودی : ۷E8B~1.PPT آدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/up2/1418692438.ppt نام فایل آپلودی : ۱۳A0~1.PPT آدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/up2/1418691245.ppt نام فایل آپلودی : ۱۸E7~1.PPT […]

تاریخ اموزش و پرورش (مجموعه تحقیقات دانشجویان دانشگاه فرهنگیان مشهد گروه ۷ )

نام فایل آپلودی : مدارس  قبل وبعدازنظامیه.pptx آدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/up2/1418454782.pptx نام فایل آپلودی : ا نجوم در اسلام.pptx آدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/up2/1418400308.pptx نام فایل آپلودی : دانشگاه جندی شاپور .pptx آدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/up2/1418429876.pptx نام فایل آپلودی : تاریخ علم پزشکی در ایران pptx آدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/up2/1418457004.pptx […]

تاریخ اموزش و پرورش تحقیقات دانشجویان دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید بهشتی مشهد

نام فایل آپلودی : آیین یهودفریورفیضی.pptx آدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/up2/1418409711.pptx نام فایل آپلودی : سیر زبان شناسی  در تمدن اسلامی .pptx آدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/up2/1418350571.pptx نام فایل آپلودی : آموزش و پرورش در عهد قاجار pptx آدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/up     نام فایل آپلودی : تاریخ پزشکی در […]

نمره میان ترم تاریخ تحلیلی

    نمرات میان ترم تاریخ تحلیلی صدر اسلام گروه ۱۱۰   فاطمه خیامی  = ۴٫۷۵ آسیه خاتونی مقدم = ۳٫۷۵ هایده مخدوم   = ۴٫۷۵ مرضیه چاچ = ۵٫۵ صدیقه میری = ۵٫۵ مرضیه یزدی = ۴٫۷۵ طاهره کیوانی  = ۴٫۷۵ منصوره قویدل  = ۴٫۷۵ مریم  روشندل   = ۵٫۵ طیبه […]

نهضت ترجمه در تمدن اسلامی

این مطلب  توسط دانشجویان دانشگاه فرهنگیان دبیرخانی و خوشه بست تدوین شده است برای دریافت فایل کامل بر روی ادرسذیل  کلیک نمایید . نام فایل آپلودی : نهضت ترجمه ، خوشه بشت – دبیر خانی.ppt آدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/up2/1417931182.ppt