کارورزی ” پژوهش روایی” و “مسئله شناسی در پژوهش “

این فایل  از مجموعه کارگاه آموزشی  کارورزی  استاد محترم  خانم دکتر احمدی  از استادان دانشگاه فرهنگیان سازمان مرکزی نام فایل آپلودی : narative-student.pptx آدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/up2/1419681749.pptx نام فایل آپلودی : situation study.pptx آدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/up2/1419638644.pptx  

تاریخچه علم کیمیا و مزاج ها در علم پزشکی

این مطالب توسط دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی  گناباد  تدوین شده است برای دریافت فایل بر روی آدرس ذیل کلیک نمایید. نام فایل آپلودی : مجید علیمیرزایی.مزاج ها.۹۲۲۵۶۰۳۰۱۳٫pptx آدرس فایل آپلود شده : http://islamhistory.ir/up/up2/1414601265.pptx نام فایل آپلودی : کیمیا (موسوی و قربانزاده) ترم۴ آزمایشگاه.pptx آدرس فایل آپلود شده : http://islamhistory.ir/up/up2/1414642020.pptx

بیداری اسلامی

      نام فایل آپلودی : بیداری اسلامی.pptxآدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/up2/1401953672.pptxنام فایل آپلودی : مهدوی -ارژنگی -بیداری اسلامی.pptxآدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/up2/1401973901.pptx

قرآن و علم

این مطلب توسط دانشجوی دانشگاه فرهنگیان دانشگده ثامن الحجج (ع) مشهد  خانم آرین تدوین شده است . برای دریافت بر روی آدرس ذیل کلیک نمایید. نام فایل آپلودی : ارین.pptxآدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/up2/1401920200.pptx  

نامگذاری سوره های قرآن-تنزیل و نزول قرآن

 این مطلب  (وحی) توسط خانم  زینب خطیب  دانشجوی دانشگاه فرهنگیان مشهد ندوین  شده است .برای دریافت برروی آدرس کلیک نمایید . نام فایل آپلودی : سوره.pptx آدرس فایل آپلود شده : http://islamhistory.ir/up/up2/1390045575.pptx  این مطلب  (تنزیل و نزول وحی ) توسط  آقایان علیرضا جنتیان  و محمد اسدالهی  دانشجویان دانشگاه فرهنگیان مشهد […]