نمرات میان ترم تاریخ تحلیلی اسلام کلاس ۲۲۲

۱-اسحاقی ۴٫۷۵ ۹-شاهی ۵ ۱۷-با خوش ۵         ۲-غلامی ۳٫۲۵ ۱۰-ابراهیم بیگی ۵ ۱۸-زارعی ۴٫۵         ۳-جعفری ۴٫۲۵ ۱۱-احمدی ۴٫۷۵ ۱۹-روانخواه ۴         ۴-معتمد زاده ۴٫۵ ۱۲-اسدالهی ۴٫۷۵ ۲۰-سنچولی ۵         ۵-یوسف زاده ۳٫۷۵ ۱۳-عابد ۴٫۵ ۲۱-بی سخن […]

نمرات میان ترم درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام (دختران)

با سلام و با پوزش ازتاخیر نمرات از۵ نمره محاسبه شده است . مریم قبادی ۵ فرنوش حقیقی ۵ میترا یدالهی ۵ نگار مهلوجی ۵ سارا میرزایی ۵ محدثه فرخنده ۵ کیاندخت  حدادی۴٫۷۵ نغمه صداقت ۴٫۷۵ فاطمه ثابتی ۴٫۷۵ زهرا حمیدی ۴٫۷۵ هدیه صابری ۴٫۷۵ مریم هاشمی ۴٫۷۵ سحر فغانی […]

نمرات میان ترم دانشجویان در درس تاریخ تحلیلی اسلام

علی معین راد ۳٫۲۵ محمد رضا ضیا ۵ مهدی عاملی بصیری ۳٫۷۵ سینا واحدی فرد     ۴٫۵ سینا خانی         ۵ محمد حکمت     ۴ محسن رضایی ۴ علی نیکدل ۴٫۵ میلاد سعیدی ۴٫۷۵ محمد جواد خطیب   ۴٫۲۵ محمد صادق شکیب     ۳٫۷۵ […]

نمره میان ترم تاریخ تحلیلی

    نمرات میان ترم تاریخ تحلیلی صدر اسلام گروه ۱۱۰   فاطمه خیامی  = ۴٫۷۵ آسیه خاتونی مقدم = ۳٫۷۵ هایده مخدوم   = ۴٫۷۵ مرضیه چاچ = ۵٫۵ صدیقه میری = ۵٫۵ مرضیه یزدی = ۴٫۷۵ طاهره کیوانی  = ۴٫۷۵ منصوره قویدل  = ۴٫۷۵ مریم  روشندل   = ۵٫۵ طیبه […]