آیین همسرداری در قرآن

لین مطلب توسط دانشجویان دانشگاه فرهنگیان خانمها تژاد محمد و فتحی  تدوین شده است برای دریافت برروی آدرس ذیل کلیک نمایید. نام فایل آپلودی : آیین همسر داری در قرآن .pptx آدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/up2/1396018892.pptx

امر به معروف و نهی از منکر

این پاور پوینت شرایط و مراتب امر به معروف و نهی از منکر را تبیین می کند این مطالب توسط دانشجویان دانشگاه فرهنگیان خانمها طاهره و نرگس برگی زاده  (پردیس شهید بهشتی مشهد )تدوین شده است برای دریافت فایل بر روی ادرس ذیل کلیک نمایید. نام فایل آپلودی : پاور معروف.pptx آدرس […]

سقط جنین از دیدگاه اسلام

این مطلب توسط دانشجویان دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید بهشتی مشهد خانم اعظم آریایی آذر  تدوین شده است . برای دریافت بر روی آدرس ذیل کلیک نمایید . نام فایل آپلودی : سقط جنین .docx.pptx آدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/uploads/1355696733.pptx

حقوق اقلیتها در اسلام

این مطلب توسط دانشجویان دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید بهشتی آقای جلبل یاری  و محمد رضا قاسمی  تدوین شده است . برای دریافت بر روی آدرس ذیل کلیک نمایید . نام فایل آپلودی : حقوق اقلتها۲۰۱۰٫pptx آدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/uploads/1355735828.pptx