مجموعه تحقیقات درس تاریخ اموزش و پرورش اسلام و ایران گروه ۸

نام فایل آپلودی : انقلاب مشروطیت و تاثیرات ان بر اموزش وپرورش – حامد وسعید یوسفی.pptx آدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/up2/1419660674.pptx نام فایل آپلودی : آئین بودا – محمد جواد نگهبان و محمد نور محمدی.ppt آدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/up2/1419634274.ppt نام فایل آپلودی : پزشکی در اسلام – رضا ناطق […]

تاریخ اموزش و پرورش (مجموعه تحقیقات گروه ۵ پردیس شهید بهشتی)

نام فایل آپلودی : ائین یهود و تعلیم و تربیت  آدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/up2/1418719137.ppt نام فایل آپلودی : ۷A7A~1.PPT آدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/up2/1418681903.ppt نام فایل آپلودی : ۷E8B~1.PPT آدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/up2/1418692438.ppt نام فایل آپلودی : ۱۳A0~1.PPT آدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/up2/1418691245.ppt نام فایل آپلودی : ۱۸E7~1.PPT […]

تاریخ اموزش و پرورش (مجموعه تحقیقات دانشجویان دانشگاه فرهنگیان مشهد گروه ۷ )

نام فایل آپلودی : مدارس  قبل وبعدازنظامیه.pptx آدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/up2/1418454782.pptx نام فایل آپلودی : ا نجوم در اسلام.pptx آدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/up2/1418400308.pptx نام فایل آپلودی : دانشگاه جندی شاپور .pptx آدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/up2/1418429876.pptx نام فایل آپلودی : تاریخ علم پزشکی در ایران pptx آدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/up2/1418457004.pptx […]

تاریخ اموزش و پرورش تحقیقات دانشجویان دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید بهشتی مشهد

نام فایل آپلودی : آیین یهودفریورفیضی.pptx آدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/up2/1418409711.pptx نام فایل آپلودی : سیر زبان شناسی  در تمدن اسلامی .pptx آدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/up2/1418350571.pptx نام فایل آپلودی : آموزش و پرورش در عهد قاجار pptx آدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/up     نام فایل آپلودی : تاریخ پزشکی در […]

نهضت ترجمه در تمدن اسلامی

این مطلب  توسط دانشجویان دانشگاه فرهنگیان دبیرخانی و خوشه بست تدوین شده است برای دریافت فایل کامل بر روی ادرسذیل  کلیک نمایید . نام فایل آپلودی : نهضت ترجمه ، خوشه بشت – دبیر خانی.ppt آدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/up2/1417931182.ppt

اهداف تربیتی

این مطلب توسط دانشجوی دانشگاه فرهنگیان آقای علیرضا جنتیان تدوین شده است برای دریافت بر روی آدرس ذیل کلیک نمایید. نام فایل آپلودی : جنتیان -اهداف تربیتی.pptxآدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/up2/1405672779.pptx

یهود در مقابل اسلام

این مطلب توسط دانشجوی محترم  خانم فرزانه حقیقی تدوین شده است . برای دریافت بر روی ادرس ذیل کلیک نمایید . نام فایل آپلودی : یهود در مقابل اسلام.ppt آدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/up2/1389399892.ppt

تاریخ آموزش و پرورش ایران و اسلام

  کارهای پژوهشی   گروه ۷ علوم تربینی دانشگاه فرهنگیان در درس تاریخ اموزش و پرورش  ایران و اسلام  ۱- :  مدار س قبل و بعد از نظامیه احسان مصرخانی سجادمسافری گروه ۷٫pptx آدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/uploads/1370015604.pptx ۲- :  نجوم در اسلام  امیرمحمدپور.pptx آدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/uploads/1370018160.pptx ۳- […]