سبک زندگی

سبک زندگی مجموعه ای ترکیب یافته از آداب است، و آداب جمع کلمه ادب و ادب به معنی ظرافت در رفتار است. مثلا همه غذا می خورند، اما آداب غذا خوردن همان رعایت ظرافت هاست، یا همچنین در سخن گفتن آدابی رعایت می شود و این مجموعه کامل از ادب […]

نهضت ترجمه در تمدن اسلامی

این مطلب  توسط دانشجویان دانشگاه فرهنگیان دبیرخانی و خوشه بست تدوین شده است برای دریافت فایل کامل بر روی ادرسذیل  کلیک نمایید . نام فایل آپلودی : نهضت ترجمه ، خوشه بشت – دبیر خانی.ppt آدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/up2/1417931182.ppt

طب اسلامی ” تاثیرات متقابل اسلام و ایران “تاریخ ایران عصر صفوی” تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی “جایگاه علم و دانش در اسلام

این مطلب توسط دانشجوی دانشگاه فرهنگیان  پردیس شهید بهشتی مشهد  . خانم لیلا علی نیا و ………تدوین شده است برای دریافت فایل بر روی آدرس ذیل کلیک نمایید. نام فایل آپلودی : طب اسلامی علی نیا.pptx آدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/up2/1416657784.pptx نام فایل آپلودی : پاورتاثیرات متقابل اسلام وایران.pptx آدرس […]

تاریخچه دندانپزشکی در اسلام

این مطلب توسط دانشجوی دانشگاه علوم پرشکی گناباد اقای احمد رئیسی تدوین شده است برای دریافت بر روی آدرس ذیل کلیک نمایید. نام فایل آپلودی : تاریخچه دندان پزشکی.احمد رئیسی.pptx آدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/up2/1414661545.pptx

تاریخچه چشم پزشکی در اسلام

این مطلب توسط دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد تدوین شده است برای دریافت بر روی ادرس ذیل کلیک نمایید. نام فایل آپلودی : ابراهیم ندایی.تاریخچه ی چشم پزشکی در اسلام و ایران.pptx آدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/up2/1414602625.pptx

تاریخچه علم کیمیا و مزاج ها در علم پزشکی

این مطالب توسط دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی  گناباد  تدوین شده است برای دریافت فایل بر روی آدرس ذیل کلیک نمایید. نام فایل آپلودی : مجید علیمیرزایی.مزاج ها.۹۲۲۵۶۰۳۰۱۳٫pptx آدرس فایل آپلود شده : http://islamhistory.ir/up/up2/1414601265.pptx نام فایل آپلودی : کیمیا (موسوی و قربانزاده) ترم۴ آزمایشگاه.pptx آدرس فایل آپلود شده : http://islamhistory.ir/up/up2/1414642020.pptx

تاریخچه آندلس

این مطلب توسط دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد آقای محمود اصغر زاده و هادی برومند تدوین شده است .برای دریافت فایل بر روی آدرس ذیل کلیک نمایید .نام فایل آپلودی : تیموری و سعادتی.pptآدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/up2/1402116302.ppt    

رئالیسم و تعلیم وتربیت

این مطلب توسط دانشجویان دانشگاه فرهنگیان مشهد آقای علی یوسفی و رضا صفایی جوتدوین شده است برای دریافت برروی آدرس ذیل کلیک نمایید   نام فایل آپلودی : رئالیسم و تعلیم و تربیت.pptxآدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/up2/1402076085.pptx