جایگاه و نقش طلحه در تاریخ صدر اسلام

این مقاله توسط خانم حاجی اکبری دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ تشیع تدوین شده است . طلحه و بررسی نسب طلحه بن عبیدالله  بن عثمان بن عمر و بن کعب بن سعدبن تیم بن مره ابن کعب بن لوی بن غالب القرشی التیمی. وی از قبیله تیم بن مره قریش  و […]

نمونه سوال تاریخ اسلام ۱

این سوالات مربوط به درس  تاریخ  اسلام ۱ درس اختصاصی رشته الهیات و معارف اسلامی می باشد. ۱-      پیامبر (ص) اولین نماز جمعه را در میان کدام قبیله  خواندند ؟ الف- بنی النجار       ب- بنی سالم بن عوف        ج- بنی تمیم    د- بنی عامر ۲-نخستین قبیله  یهودی که مورد تعقیب […]

نمونه سوالات تاریخ تحلیلی صدر اسلام

این نمونه سوال توسط دانشجوی رشته علوم اجتماعی خانم  سکینه اسدی تدوین شده است . ۱_درجنگ بدر سپاه قریش وسپاه اسلام به ترتیب چند نفر بودند ؟ الف_۳۰۰۰و۱۰۰۰ ب _۲۰۰۰و۱۵۰۰ ج _۳۰۰۰و۲۰۰۰ د _۴۰۰۰و۱۰۰۰ ۲ _ مثلث شوم شرک که خضرت محمد درداخل مدینه با آن درگیر بودند شامل چه  […]

نمونه سوال تاریخ تحلیلی اسلام

این نمونه سوال توسط  دانشجوی  دانشگاه فرهنگیان  خانم سکینه اسدی ارزنه ای تدوین شده است. ۱_درجنگ بدر سپاه قریش وسپاه اسلام به ترتیب چند نفر بودند ؟ الف_۳۰۰۰و۱۰۰۰ ب _۲۰۰۰و۱۵۰۰ ج _۳۰۰۰و۲۰۰۰ د _۴۰۰۰و۱۰۰۰ ۲ _ مثلث شوم شرک که خضرت محمد درداخل مدینه با آن درگیر بودند شامل چه  […]