نمره میان ترم تاریخ تحلیلی

    نمرات میان ترم تاریخ تحلیلی صدر اسلام گروه ۱۱۰   فاطمه خیامی  = ۴٫۷۵ آسیه خاتونی مقدم = ۳٫۷۵ هایده مخدوم   = ۴٫۷۵ مرضیه چاچ = ۵٫۵ صدیقه میری = ۵٫۵ مرضیه یزدی = ۴٫۷۵ طاهره کیوانی  = ۴٫۷۵ منصوره قویدل  = ۴٫۷۵ مریم  روشندل   = ۵٫۵ طیبه […]

تاریخچه علم کیمیا و مزاج ها در علم پزشکی

این مطالب توسط دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی  گناباد  تدوین شده است برای دریافت فایل بر روی آدرس ذیل کلیک نمایید. نام فایل آپلودی : مجید علیمیرزایی.مزاج ها.۹۲۲۵۶۰۳۰۱۳٫pptx آدرس فایل آپلود شده : http://islamhistory.ir/up/up2/1414601265.pptx نام فایل آپلودی : کیمیا (موسوی و قربانزاده) ترم۴ آزمایشگاه.pptx آدرس فایل آپلود شده : http://islamhistory.ir/up/up2/1414642020.pptx

اهداف تربیتی

این مطلب توسط دانشجوی دانشگاه فرهنگیان آقای علیرضا جنتیان تدوین شده است برای دریافت بر روی آدرس ذیل کلیک نمایید. نام فایل آپلودی : جنتیان -اهداف تربیتی.pptxآدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/up2/1405672779.pptx

تحلیل اندیشه های تربیتی

این مطالب پیرامون تحلیل اندیشه های تربیتی  توسط دانشجویان دانشگاه فرهنگیان مشهد پردیس  شهید بهشتی مشهد تدوین شده است برای دریافت بر روی آدرس ها کلیک نمایید. نام فایل آپلودی : بختیاری ایده آلیسم.pptx آدرس فایل آپلود شده : http://islamhistory.ir/up/up2/1403484212.pptx نام فایل آپلودی : پاور تعلیم و تربیت عوض زاده.pptx […]

جراحی در طب اسلامی، تاریخچه معماری اسلامی ، زنان در عاشورا و مزاجها در طب اسلامی

این مطالب توسط دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد  به ترتیب اقایان سعید حسین پور و مجید رجبیان -خانم بهاره سادات خزاعی فر-اقایان اسماعیل  مختارنیا و سید ابوالفضل ابراهیمیان -اقای محمد حسین اسماعیل  زاده  تدوین شده است . برای دریافت فایل ها بر روی آدرس ذیل کلیک نمایید . ۱-نام فایل […]

فرماسونرها

این مطلب توسط داتشجوی دانشگاه علوم پزشکی گناباد آقای ……. تدوین شده است  برای دریافت فایل بر روی آدرس ذیل کلیک نمایید .   نام فایل آپلودی : فراماسون ها.pptxآدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/up2/1401268133.pptx

آیین همسرداری در قرآن

لین مطلب توسط دانشجویان دانشگاه فرهنگیان خانمها تژاد محمد و فتحی  تدوین شده است برای دریافت برروی آدرس ذیل کلیک نمایید. نام فایل آپلودی : آیین همسر داری در قرآن .pptx آدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/up2/1396018892.pptx

نامگذاری سوره های قرآن-تنزیل و نزول قرآن

 این مطلب  (وحی) توسط خانم  زینب خطیب  دانشجوی دانشگاه فرهنگیان مشهد ندوین  شده است .برای دریافت برروی آدرس کلیک نمایید . نام فایل آپلودی : سوره.pptx آدرس فایل آپلود شده : http://islamhistory.ir/up/up2/1390045575.pptx  این مطلب  (تنزیل و نزول وحی ) توسط  آقایان علیرضا جنتیان  و محمد اسدالهی  دانشجویان دانشگاه فرهنگیان مشهد […]

تاریخ ایران ومراسم عزاداری امام حسین (ع)

این مطلب  توسط دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ تشیع  خانم سمیرا دشمیر تدوین شده است. مقدمه: حماسه کربلا، بزرگ‌ترین و دلخراش‌ترین واقعه تاریخ است که پس از گذشت بیش از ۱۴۰۰ سال هنوز هم زنده مانده و پس از ۱۴ قرن به یاد آن واقعه اشک‌ها ریخته می‌شود و مراسم حزن […]

ولادت تا نوجوانی پیامبر (ص)

این مطلب توسط دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی گناباد آقایان حمید رضا زحمتکش  و  محمد رسول رنجبران  تدوین شده است . برای دریافت فایل بر روی آدرس ذیل کلیک نمایید . نام فایل آپلودی : حمید رضا زحمتکش.pptx آدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/uploads/1384460421.pptx