میلاد حضرت ختمی مرتبت مبارک بادا

قسمتی از کتاب پیامبر امی  اثر استاد مطهری   یکی از نکات روشن زندگی رسول اکرم ( ص ) این است که درس ناخوانده و مکتب نادیده بوده است نزد هیچ معلمی نیاموخته و با هیچ نوشته و دفتر و کتابی آشنا نبوده است . احدی از مورخان ، مسلمان […]