فر ق مدهبی از عصر امام رضا (ع) تا پایان عصر غیب صغری

این مقاله توسط پژوهشگر ارجمند سرکار خانم صدیقه حاتمی زاده  بهابادی  دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ تشیع بهرشته تحریر در آمده است . فر ق مدهبی از عصر امام رضا (ع) تا پایان عصر غیب صغری  فصل اول: فرق اسلامی الف) وجه تسمیه فرقه: وا‍ژه فرقه از ماده (فرق) گرفته شده […]

روزه در ادیان جهان

روزه گرفتن یکی از واجبات مسلم دین مبین اسلام است  ودر قران کریم به صراحت می فرماید  :یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم  لعلکم تتقون .(۱) ای افرادی که ایمان آورده اید ، روزه بر شما نوشته شد آن چنان که بر کسانی […]

ادامه مقاله امام هادی (ع)

ج)جانشینان متوکل   در صبحگاه شبی که متوکل کشته شد منتصر جانشین پدر گشت .مادرش کنیزی رومی بنام حبشیه بود (۳۷)منتصر دستوری مبنی بر توقف دستگیری  سرکوبی علویان و پیروانشان صاردر نمود و به ایشان اجازه داد تا قبور امام حسین (ع) و سایر امامان را زیارت کنند.وی همچنین فدک […]

مشکلات سیاسی عصر امام هادی (ع) ونقش ایشان در زمینه سازی غیبت

مشکلات سیاسی عصر امام هادی (ع) ونقش ایشان در زمینه سازی غیبت این مقاله توسط پژوهشگر ارجمند  دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ تشیع خانم افسانه رضازاده به رشته تحریر در آمده است . حضرت علی بن محمد بن علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی […]

دولت سربداران سبزوار

این مقاله توسط پژوهشگر ارجمند آقای نادر زمانی دانشجوی کارشناسی ارشد به رشته تحریر در آمده است. پس از یکصد و بیست سال استیلای قوم تاتار و مغول بر ایران و بسیاری از مناطق آسیا ، قیامی مردمی در باشتین و سبزوار خراسان علیه ظلم و تعدی حاکمان مغول و […]