داعیان اسماعیلی و نحوه برخورد و تعاملشان با شیعه امامیه

این مقاله به قلم دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ تشیع آقای علی لطفی برشته تحریر در آمده است . بررسی و تحقیق تاریخ اسماعیلیان کاری بسیار دشوار است .محققان برای پژوهش درباره این فرقه با مشکلاتی روبه رو هستند که در بررسی سایر سلسله ها و فرقه ها وجود ندارد. کمتر […]

چگونگی گرایش ایرانیان به مذهب شیعه

این مقاله توسط دانشجوی محترم خانم معصومه نوروزی به رشته تحریر در آمده است. معنای شیعه شیعه به معنای اتباع ، انصار ، پیروان ، متابعت و پیروی است و هر گروهی که در امری جمع آیند و از فردی پیروی کنند شیعه نامیده می شوند . شیعه در قرآن […]

نقد تاریخى دیدگاه گلدزیهردرباره آگاهى پیامبر از جاودانگى و جهان شمولى

نقد تاریخى دیدگاه گلدزیهردرباره آگاهى پیامبر از جاودانگى و جهان شمولى چکیده ایگناتس گلدزیهر (۱۸۵۰ ۱۹۲۱م) شرق شناس یهودى الاصل مجارستانى، از مستشرقان مشهور و پرآوازه است که آثار متعددى در باب اسلام دارد. او در دشمنى با اسلام شهره است و در یکى از آثارش که به زبان عربى […]

منابع کارشناسی ارشد رشته تاریخ فرهنگ وتمدن اسلامی

تغییرات جدید منابع آزمون کارشناسی ارشد تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی با سلام احترامبه اطلاع کلیه دوستان کنکوری ۱۳۸۹می رساند منابع آزمون کارشناسی ارشد تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی توسط گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشکده الیهات دانشگاه تهران مورد بررسی قرار گرفت و تعدادی از منابع  […]