عناوین پیشنهادی پایان نامه مرتبط با حضرت رضا (ع) جهت دانشجویان محترم ارشد تاریخ تشیع

عناوین پایان نامه های مرتبط با امام رضا (ع): امام رضا (ع) در رزم گاه ادیان امام رضا(ع) در زندگی و اقتصاد تاریخ هزار ساله شعر پارسی در باره امام رضا(ع) جغرافیای تاریخ هجرت امام رضا(ع) از مدینه تا مرور زندگی سیاسی امام رضا(ع) فضائل علمی و اخلاقی امام هشتم(ع) […]

نمونه سوالات آزمون معارف اسلامی کاردانی به کارشناسی (اندیشه اسلامی ۱)

۱ـ از دیدگاه حضرت علی (ع) چه کسی به بزرگترین سعادت و کامیابی رسیده است. ۱) کسی که موفق به انجام واجبات الهی است                        2) کسی به رضوان الله  می رسد ۳) کسی که به خودشناسی دست یابد                                4)  کسی که رضای خدا و مردم را کسب می […]

نمرات درس تاریخ تحلیلی دانشگاه فردوسی (میان ترم )

نمرات درس تاریخ تحلیلی دانشگاه فردوسی (میان ترم )   ۱ ۸۵۲۲۲۴۱۳۲۵ ۲ ۲ ۸۷۱۲۴۱۰۲۹۴   4 ۳ ۸۵۱۲۵۷۰۲۲۰ ۳٫۵ ۴ ۸۷۱۲۴۱۰۱۲۵ ۳٫۵ ۵ ۸۵۱۲۳۹۰۱۱۵ ۳ ۶ ۸۵۱۲۵۷۰۲۸۶ ۴ ۷ ۸۵۱۲۲۴۲۱۶۱ ۱٫۷۵ ۸ ۸۵۱۲۵۱۰۰۹۹ ۳٫۵ ۹ ۸۶۱۲۳۳۹۲۱۸ ۳٫۵  ۱۰ ۸۷۲۲۴۵۱۱۰۹ ۳٫۵ ۱۱ ۸۷۱۲۴۵۱۱۹۱ ۴ ۱۲ ۸۵۱۲۵۷۰۲۱۹ ۳٫۵ ۱۳ ۸۵۱۲۵۷۰۰۳۷ ۳٫۵ […]

نمرات درس تاریخ تحلیلی دانشگاه فردوسی (میان ترم)

نمرات درس تاریخ تحلیلی دانشگاه فردوسی (میان ترم) بارم:۴ نمره ۱ ۸۶۲۲۳۱۱۰۸۶ ۳٫۷۵ ۲ ۸۵۲۲۳۰۵۳۴۸ ۳ ۳ ۸۷۱۲۳۳۹۲۳۸ ۳٫۵ ۴ ۸۴۱۲۱۹۲۱۵۷ ۲٫۷۵  ۵ ۸۸۱۲۲۴۱۲۹۷ ۳ ۶ ۸۶۱۲۴۵۲۰۲۷ ۳٫۲۵ ۷ ۸۷۱۲۳۳۹۱۲۵ ۳٫۵ ۸ ۸۵۱۲۳۲۳۰۴۷ ۳٫۵ ۹ ۸۷۲۲۳۳۹۰۴۲ ۳.۷۵ ۱۰ ۸۷۱۲۳۳۹۳۱۸ ۲٫۲۵ ۱۱ ۸۶۱۲۳۲۲۱۳۳ ۳٫۷۵ ۱۲ ۸۸۱۲۳۱۱۱۱۰ ۴ ۱۳ ۸۵۲۲۲۴۲۰۶۶ ۳٫۲۵ ۱۴ […]

فاطمه فاطمه است ۰ (دکتر علی شریعتی )خلاصه کتاب توسط دانشجویان محترم بسطامی و متین فر

فاطمه پاره ای از تن من است، هر که او را بیازارد مرا آزرده و هر که مرا بیازارد خدا را آزرده است. این همه تکرارها چرا؟ چرا پیغمبر اصرار دارد که این همه از دختر کوچکش ستایش کند؟ چرا اصرار دارد که در برابر مردم او را بستاید و […]

لیست برخی از کتابخانه های مهم دیجیتال در اینترنت

هو العلیم لیست برخی از کتابخانه های مهم دیجیتال در اینترنت www.yasoob.com www.alwaqfeya.com     www.merbad.net www.alwaraq.com www.islamport.com www.almeshkat.net www.shamela.ws www.dahsha.com www.alsalafway.com www.alrdwa.com www.syriakurds.com www.maghrawi.net www.islamweb.net www.aljlees.org www.almaknaz.com www.islamstory.com www.ghazali.org www.mazameer.com www.ibtesama.com www.islamww.com www.kotob.no-ip.org           www.al-mostafa.info درسایت مشهور        www. 4share. com  نیز کتب  بسیاری برای دانلود نمودن می باشد .