وضعیت فرهنگی و آموزشه خراسان در زمان حضور امام رضا (ع)

   این مقاله توسط دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ تشیع خانم معصومه تقوایی به رشته تحریر در آمده است ۰ وضعیت فرهنگی و آموزشی خراسان در زمان حضور امام رضا علیه السلام مقارن با حکومت عباسیان مربوط به دوره اول حکومت عباسیان تا مأمون می باشد که دوره پیشرفت و شکوه […]

یاران وشاگردان امام رضا (ع)

  این مقاله توسط دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ تشیع خانم فرحناز بلادر به رشته تحریر در آمده است ۰ با نگاهی به زندگی امام رضا (ع) در می یابیم که آزادی هایی که به آن امام عزیز توسط مأمون داده شده بود ، تماماً سیاسی بود و خصومت و کینه […]

میلاد امام رضا (ع) مبارک باد

زندگانی امام رضا(ع) نام : علی لقب : رضا، صابر، زکی، ولی، فاضل، وفی، صدیق، رضی، سراج الله، نورالهدی، قره عین المؤمنین، مکیده الملحدین، کفوالملک، کافی الخلق، رب السریر، و رئاب التدبیر کنیه : ابوالحسن نام پدر : موسی نام مادر : نجمه تکتم تاریخ ولادت : ۱۱ ذی القعده […]

نحوه گسترش شیعه در شام

این مقاله توسط دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ تشیع آقای هادی مهدوی چرمی به رشته تحریر در آمده است .یار دیرین پیامبر ،ابوذر غفاری را کسی میدانند که بذر تشیع را در شام و جبل عامل افشاند .اما تاریخ دقیق آن مشخص نیست . ولی تاریخ تقریبی آنرا بین سال های […]

دیدگاه مستشرقین در ارتباط با ورود تشیع به ایران

این مقاله توسط دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ تشیع خانم طیببه خسروی به رشته تحریر در آمده است.  و لهاوزن نیز می نویسد: در این گفته که آرای شیعه هماهنگی با عقاید ایرانیان دارد جای تردید نیست اما این مطلب که این عقاید از ایرانیان نشأت گرفته، صرف هماهنگی نمی تواند […]