حوزه علمیه اصفهان

 این مقاله توسط دانشجوی کارشناسی ارشد آقای محتشم کاظمی تدوین شده است اصفهان شهری است عظیم که درمرکز ایران قرار گرفته و یکی از قدیمی ترین شهرهای ایران است و سابقه آن به سه هزار سال قبل از میلاد مسیح می رسد در طول تاریخ اصفهان بارها پایتخت ایران بوده […]