مالک اشتر

این مطلب توسط دانشجوی محترم آقای خداداد بیک زاده تدوین شده است .برای دریافت فایل کامل روی این آدرس کلیک نمایید. http://islamhistory.ir/up/uploads/1310407013.pptx