افسانه غرانیق

این مطلب توسط دانشجوی محترم آقای  مجید زردکانلو  تدوین شده است برای دریافت بر روی آدرس ذیل کلیک نمایید.نام فایل آپلودی : افسانه ی غرانیق.pptxآدرس فایل آپلود شده : http://islamhistory.ir/up/uploads/1324855435.pptx