سایتهای پژوهشی

برخی سایتهای پژوهشی که برای جستجوی مطالب علمی و تحقیقاتی مفید هستند به شرح ذیل  می باشند  . http://www..org/portal/website namaye /index.aspx http://www.encyclopaediaislamica.com/ http://www.historylib.com/Site /Default.aspx http://www.yasoob.com/fa/index.html http://www.irandoc.ac.ir/ http://www.nlai.ir/ http://www.hawzah.net/fa/default.html http://www.shiasearch.com/index/run/fa/main/فارسی.html http://nahj.valiasr-aj.net/ http://www.hawzah.net/FA/subject/rs.html?SubjectID=4927 http://www.tebyan.net/ http://www.roshd.org/pe/ http://islamhistory.ir/main          

تاریخ عربستان

  این مطلب توسط دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد  خانمها مریم رضایی و فاطمه علیزاده تدوین شده است برای دریافت فایل بر روی آدرس ذیل کلیک نمایید. نام فایل آپلودی : تاریخ عربستان.pptx آدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/uploads/1350335928.pptx

ایران و روم قبل از اسلام

این مطلب توسط دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد آقای محمود محمدی نژاد تدوین شده است. نام فایل آپلودی : محمود محمدی نژاد-ایران و روم پیش از اسلام.pptx آدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/uploads/1350314649.pptx

[جایگاه زن قبل اسلام

  این مطلب توسط دانشجوی دانشگاه فردوسی  آقای سید علی رجب زاده تدوین شده است برای دریافت فایل بر روی آدرس ذیل کلیک نمایید . نام فایل آپلودی : jayegah zan ghabl az eslam.ppt آدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/uploads/1350345488.ppt

دیدگاههای مختلف در مورد نحوه شکل گیری تشیع

این مقاله توسط دانشجوی کارشناسی ارشد آقای سید حسین میرزایی تدوین شده است. از روز اول ظهور اسلام و دعوت رسمی و آشکار حضرت محمد (ص) به توحید ، موضوع استمرار هدایت مردم پس از رسول خدا و جانشینی وی مطرح بود. رسول اکرم در اولین جلسه دعوت رسمی خاندان […]

دور دوم یورش مغولان

این مطلب توسط دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد آقای  علی صعودی  تدوین شده است برای دریافت فایل کامل بر روی آدرس ذیل کلیک نمایید. نام فایل آپلودی : دوره دوم یورش مغولان.pptx آدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/uploads/1349828034.pptx

حمله مغول به ایران

این مطلب توسطدانشجویان دانشگاه فرهنگیان  خانم ها فاطمه علی پور و زهرا حسن زاده تدوین شده است . برای دریافت فایل برروی آدرس ذیل کلیک نمایید . نام فایل آپلودی :  حمله مغول به ایران.pps آدرس فایل آپلود شده : http://islamhistory.ir/up/uploads/1349522257.pps

دولت صفویه

این مطلب توسط دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ تشیع آقای رجبی نوغانی تدوین شده است. دولت صفویه در تاریخ ایران بعد از اسلام نسبت به حکومتهای قبلی حاکم بر ایران از ویژیگیهای خاصی برخوردار است که بدلیل همین خصوصیات مورد نقد و تحقیق مورخین و محققین قرار گرفته است . سلسله […]

رابطه شعوبیگری و تشیع

این مطلب توسط دانشجوی کارشناسی ارشد  علیرضا یحیی زاده نیم چاهی  تدوین شده است .     در عهد بنی امیه عمال اموی به پیروان سایر ادیان تعه ی میکردن، از جمله اخبار بسیاری از به رفتاری زیاد بن ابیه نسبت به ایرانیان و ویرانی آتشکده های پارسیان در زمان ولایت […]