تاریخ آموزش و پرورش ایران و اسلام

  کارهای پژوهشی   گروه ۷ علوم تربینی دانشگاه فرهنگیان در درس تاریخ اموزش و پرورش  ایران و اسلام  ۱- :  مدار س قبل و بعد از نظامیه احسان مصرخانی سجادمسافری گروه ۷٫pptx آدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/uploads/1370015604.pptx ۲- :  نجوم در اسلام  امیرمحمدپور.pptx آدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/uploads/1370018160.pptx ۳- […]

تاریخ آموزش و پرورش

مجموعه ذیل کارهای پژوهشی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان  پردیس شهید بهشتی مشهد تدوین شده است  شامل موارد دیل است. ۱- تاثیر مسیحیت بر تعلیم و تربیت – توسط دانشجویان ؛علی هیبتی و حمید نقابی تدوین شده است. نام فایل آپلودی : تأثیر مسیحیت بر تعلیم و تربیت در غرب – علی هیبتی […]

فرهنگ و تمدن اسلامی صفویه

  این مطلب توسط دانشجویان دانشگاه فرهنگیان مشهد مرکز آموزش عالی ثامن الحجج  خانمهه بهرمند و سلطانی تدوین شده است برای دریافت بر روی آدرس ذیل کلیک نمائید. نام فایل آپلودی : تاریخ.تمدن اسلامی صفویه pptx.pptx آدرس فایل آپلود شده : http://islamhistory.ir/up/uploads/1369573113.pptx

فرهنگ و تمدن اسلامی صفویه

  این مطلب توسط دانشجویان دانشگاه فرهنگیان مشهد مرکز آموزش عالی ثامن الحجج  خانمهه بهرمند و سلطانی تدوین شده است برای دریافت بر روی آدرس ذیل کلیک نمائید. نام فایل آپلودی : تاریخ.تمدن اسلامی صفویه pptx.pptx آدرس فایل آپلود شده : http://islamhistory.ir/up/uploads/1369573113.pptx

تاریخ آموزش و پرورش در دوره قاجار ، مشروطه ،رابطه استاد و شاگردوتاریخ نجوم در اسلام

این پاورپوینتها توسط دانشجویان دانشگاه فرهنگیان مشهد پردیس شهید بهشنی مشهد آقایان …………………… تدوین شده است .     نام فایل آپلودی : آموزش دوره قاجار_ حسین عرفانی.pptx آدرس فایل آپلود شده : http://islamhistory.ir/up/uploads/1369268678.pptx نام فایل آپلودی : امیرمحمدپور نجوم در اسلام.pptx آدرس فایل آپلود شده : http://islamhistory.ir/up/uploads/1369214301.pptx نام فایل […]

تاریخ آموزش و پرورش در عهد پهلوی

این پاورپوینت توسط دانشجویان دانشگاه فرهنگیان مشهد پردیس شهید بهشتی  اقایان سیدمهدی مرتضوی ومحمدمحمودیان تیرگانی  تدوین شده است  برای دریافت فایل بر روی آدرس ذیل کلیک نمائید.                               نام فایل آپلودی : اموزش و پرورش دوره ی پهلوی.pptx آدرس فایل آپلود شده : http://islamhistory.ir/up/uploads/1369291809.pptx