جایگاه امام رضا در نزد علمای شیعه وسنی

این مقاله توسط  دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ تشیع خانم حمیده خراسانی تدوین شده است . خلق و افضل انبیا هستند، در روایتی که رسول الله (ص) فرمود: « الائمه من بعدی اثنی عشر » ائمه بعد از من ۱۲ نفر هستند که رسول الله به عنوان جانشینان بر حق خودش […]

  دهه کرامت و میلاد با سعادت حضرت فاطمه معصومه خواهر بزرگوار حضرت رضا (ع) عالم آل محمد  (ص) بر همگان مبارک باد این مقاله توسط دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ تشیع خانم زینب جلوای تدوین شده است  مقدمه تاریخ ایران میراث دار بزرگترین فرهنگ هاست . زیراکه دارای قدمت و […]

امام رضا (ع) در منابع شیعه و اهل سنت

این مقاله توسط دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ تشیع    خانم  سیده زینب عباسپور  تدوین شده  است . مقدمه حدیث دلدادگی به حضرت رضا (ع) فراتر از قوم و قبیله و نژاد کشور است، همه دل به محبت او بسته‌اند، ارادت بشر به آن حضرت، ویژه شیعیان نیست، نه تنها اهل […]