نامگذاری سوره های قرآن-تنزیل و نزول قرآن

 این مطلب  (وحی) توسط خانم  زینب خطیب  دانشجوی دانشگاه فرهنگیان مشهد ندوین  شده است .برای دریافت برروی آدرس کلیک نمایید . نام فایل آپلودی : سوره.pptx آدرس فایل آپلود شده : http://islamhistory.ir/up/up2/1390045575.pptx  این مطلب  (تنزیل و نزول وحی ) توسط  آقایان علیرضا جنتیان  و محمد اسدالهی  دانشجویان دانشگاه فرهنگیان مشهد […]

یهود در مقابل اسلام

این مطلب توسط دانشجوی محترم  خانم فرزانه حقیقی تدوین شده است . برای دریافت بر روی ادرس ذیل کلیک نمایید . نام فایل آپلودی : یهود در مقابل اسلام.ppt آدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/up2/1389399892.ppt

جاذبه و دافعه علی (ع)، شخصیت و حقوق زن در اسلام،تاریخ جاهلیت

برا یدریافت فایل بر روی ادرس ها کلیک نمایید . نام فایل آپلودی :   جاذبه و دافعه غلی (غ) Presentation.ppt آدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/up2/1389411004.ppt نام فایل آپلودی : حسن خوسفیان  شخصیت و حقوق زن در اسلام ۸۸۱۲۳۹۰۲۲۲٫ppt آدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/up2/1389455357.ppt   نام فایل آپلودی :  تاریخ جاهلیت  Presentation1.pptx […]