تاریخ اموزش و پرورش (مجموعه تحقیقات گروه ۵ پردیس شهید بهشتی)

نام فایل آپلودی : ائین یهود و تعلیم و تربیت  آدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/up2/1418719137.ppt نام فایل آپلودی : ۷A7A~1.PPT آدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/up2/1418681903.ppt نام فایل آپلودی : ۷E8B~1.PPT آدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/up2/1418692438.ppt نام فایل آپلودی : ۱۳A0~1.PPT آدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/up2/1418691245.ppt نام فایل آپلودی : ۱۸E7~1.PPT […]

تاریخ اموزش و پرورش (مجموعه تحقیقات دانشجویان دانشگاه فرهنگیان مشهد گروه ۷ )

نام فایل آپلودی : مدارس  قبل وبعدازنظامیه.pptx آدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/up2/1418454782.pptx نام فایل آپلودی : ا نجوم در اسلام.pptx آدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/up2/1418400308.pptx نام فایل آپلودی : دانشگاه جندی شاپور .pptx آدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/up2/1418429876.pptx نام فایل آپلودی : تاریخ علم پزشکی در ایران pptx آدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/up2/1418457004.pptx […]

تاریخ اموزش و پرورش تحقیقات دانشجویان دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید بهشتی مشهد

نام فایل آپلودی : آیین یهودفریورفیضی.pptx آدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/up2/1418409711.pptx نام فایل آپلودی : سیر زبان شناسی  در تمدن اسلامی .pptx آدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/up2/1418350571.pptx نام فایل آپلودی : آموزش و پرورش در عهد قاجار pptx آدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/up     نام فایل آپلودی : تاریخ پزشکی در […]

نمره میان ترم تاریخ تحلیلی

    نمرات میان ترم تاریخ تحلیلی صدر اسلام گروه ۱۱۰   فاطمه خیامی  = ۴٫۷۵ آسیه خاتونی مقدم = ۳٫۷۵ هایده مخدوم   = ۴٫۷۵ مرضیه چاچ = ۵٫۵ صدیقه میری = ۵٫۵ مرضیه یزدی = ۴٫۷۵ طاهره کیوانی  = ۴٫۷۵ منصوره قویدل  = ۴٫۷۵ مریم  روشندل   = ۵٫۵ طیبه […]

نهضت ترجمه در تمدن اسلامی

این مطلب  توسط دانشجویان دانشگاه فرهنگیان دبیرخانی و خوشه بست تدوین شده است برای دریافت فایل کامل بر روی ادرسذیل  کلیک نمایید . نام فایل آپلودی : نهضت ترجمه ، خوشه بشت – دبیر خانی.ppt آدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/up2/1417931182.ppt