مجموعه تحقیقات درس تاریخ اموزش و پرورش اسلام و ایران گروه ۸

نام فایل آپلودی : انقلاب مشروطیت و تاثیرات ان بر اموزش وپرورش – حامد وسعید یوسفی.pptx آدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/up2/1419660674.pptx نام فایل آپلودی : آئین بودا – محمد جواد نگهبان و محمد نور محمدی.ppt آدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/up2/1419634274.ppt نام فایل آپلودی : پزشکی در اسلام – رضا ناطق […]

کارورزی ” پژوهش روایی” و “مسئله شناسی در پژوهش “

این فایل  از مجموعه کارگاه آموزشی  کارورزی  استاد محترم  خانم دکتر احمدی  از استادان دانشگاه فرهنگیان سازمان مرکزی نام فایل آپلودی : narative-student.pptx آدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/up2/1419681749.pptx نام فایل آپلودی : situation study.pptx آدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/up2/1419638644.pptx