حکومت پیامبر و اقدامات مهم ایشان در دوران حکومت.

این مطلب  توسط دانشجوی دانشگاه فردوسی خانم  الناز قادری تدوین شده است برای دریافت برروی آدرس ذیل کلیک نمایید . نام فایل آپلودی : حکومت پیامبر و اقدامات مهم ایشان در دوران حکومت.pptx آدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/up2/1449087216.pptx

غدیر خم

این مطلب توسط دانشجویان دانشگاه فردوسی اقایان شروین صمدی و محمد حکمت تدوین شده است برای دریافت فایل بر روی آدرس ذیل کلیک نمایید. نام فایل آپلودی : غدیر خم.pptx آدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/up2/1449130458.pptx

سقیفه ،مباهله

  این مطالب توسط دانشجویان دانشگاه فرهنگیان مشهد به ترتیب اقایان حسن قاضی ،مسعود یزدی -مجید مشمول  و مسعود رحیمی تدوین شده است برای دریافت برروی ادرس ذیل کلیک نمایید. نام فایل آپلودی : حسن قاضی-سقیفه (۲).pptx آدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/up2/1449100553.pptx   نام فایل آپلودی : مباهله – مسعودیزدی […]

غدیر خم

این مطلب توسط دانشجوی دانشگاه فردوسی خانم سارا میرزایی تدوین شده است برای دریافت متن برروی  ادرس ذیل کلیک نمایید. نام فایل آپلودی : غدیر خم – سارا میرزایی.pptx آدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/up2/1449124799.pptx  

ماهیت جنگهای پیامبر (ص)

این مطلب توسط دانشجوی دانشگاه فردوسی خانم مائده اسدی تدوین شده است  برای دریافت فایل بر روی آدرس ذیل کلیک نمایید . نام فایل آپلودی : ماهیت جنگ های پیامبر اکرم (ص).pptx آدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/up2/1449095611.pptx