تاریخ آموزش و پرورش

مجموعه ذیل کارهای پژوهشی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان  پردیس شهید بهشتی مشهد تدوین شده است  شامل موارد دیل است.

۱- تاثیر مسیحیت بر تعلیم و تربیت – توسط دانشجویان ؛علی هیبتی و حمید نقابی تدوین شده است.
نام فایل آپلودی : تأثیر مسیحیت بر تعلیم و تربیت در غرب – علی هیبتی و حمید نقابی.pps
آدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/uploads/1370095891.pps

 

۲-نام فایل آپلودی : آئین بودا – محمد جواد نگهبان و محمد نور محمدی.ppt
آدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/uploads/1370041450.ppt
۳-نام فایل آپلودی : انقلاب مشروطیت و تاثیرات ان بر اموزش وپرورش – حامد وسعید یوسفی.pptx  آدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/uploads/1370005610.pptx

 

۴-نام فایل آپلودی : پزشکی در اسلام – رضا ناطق و مصطفی نیکویی.pptx
آدرس فایل آپلود شده :

http://islamhistory.ir/up/uploads/1370062524.pptx

 

۵-نام فایل آپلودی : تاثیرفرهنگ تمدن اسلامی بر علوم بیگانه – امیر وطنی و محمد یاری.ppt
آدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/uploads/1370086991.ppt

 

۶-نام فایل آپلودی : تاسیس حوزه علمیه – سید رضا نامدار بقمچ و جمشید نظری زاده.docx
آدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/uploads/1370090039.docx

 

۷-نام فایل آپلودی : تعلیم و تربیت در آیین زرتشت – مصطفی نیری و حمید یوسفی چناربو.pptx
آدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/uploads/1370016935.pptx

 
۸- نام فایل آپلودی : تعلیم و تربیت در عصر صفویه – مهدی هاشمی.pptx
آدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/uploads/1370042987.pptx

۹-نام فایل آپلودی : تعلیم و تربیت در عهد قاجاریه – اسماعیل نخوابی و عبدالله نوخندانی.pptx
آدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/uploads/1370088808.pptx

۱۰-نام فایل آپلودی : علوم در اسلام – سید محمد یوسفی.pps
آدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/uploads/1370069894.pps

۱۱-نام فایل آپلودی : فلسفه اسلامی – علی کرمانی.pptx
آدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/uploads/1370086728.pptx

۱۲-نام فایل آپلودی : مدارس در تمدن اسلامی – امیر نامدار و امیررضا ودایع.pptx
آدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/uploads/1370043920.pptx

 
۱۳-نام فایل آپلودی : مدرسه دارالفنون – عیسی نظامی و محسن نیکمحمدی.pptx
آدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/uploads/1370048965.pptx

۱۴-نام فایل آپلودی : نظامیه – حمید سالمی.pptx
آدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/uploads/1370060952.pptx

۱۵-نام فایل آپلودی : وضعیت مدارس در دوران پیش از مغول – موسی نظری و مصطفی نظری.pptx
آدرس فایل آپلود شده :http://islamhistory.ir/up/uploads/1370086833.pptx

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *