نمرات میان ترم تاریخ تحلیلی اسلام کلاس ۲۲۲

۱-اسحاقی ۴٫۷۵ ۹-شاهی ۵ ۱۷-با خوش ۵        
۲-غلامی ۳٫۲۵ ۱۰-ابراهیم بیگی ۵ ۱۸-زارعی ۴٫۵        
۳-جعفری ۴٫۲۵ ۱۱-احمدی ۴٫۷۵ ۱۹-روانخواه ۴        
۴-معتمد زاده ۴٫۵ ۱۲-اسدالهی ۴٫۷۵ ۲۰-سنچولی ۵        
۵-یوسف زاده ۳٫۷۵ ۱۳-عابد ۴٫۵ ۲۱-بی سخن ۴٫۵        
۶-اکبری ۴ ۱۴-موسوی ۴٫۷۵ ۲۲-قهرمانی ۳٫۵        
۷-محبوبی ۵ ۱۵-یعقوبی ۴ ۲۳-یزدی ۴٫۲۵        
۸-زارع زاده ۴٫۵ ۱۶-خلیلی راد ۵ ۲۴-مهربان ۴٫۵        

 

۲۵-اخوان ۳٫۲۵ ۳۳-قاضی ۴٫۲۵            
۲۶-حاتمی ۴٫۷۵ ۳۴-مشمول ۴            
۲۷-زارع ۴٫۷۵ ۳۵-خادمی ۶            
۲۸-قانعی ۳٫۷۵ ۳۶-صدیقی ۲            
۲۹-روشن فر ۲٫۵ ۳۷-باقدر ۵            
۳۰- سراجی ۴٫۷۵                
۳۱-خدادادی ۴                
۳۲-دولتیان ۴٫۵                

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *